I 10 Pokemon più forte di sempre!

8) Posto: 11 Pokemon – Mewtwo, Lughia, Ho-oh, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Zekrom,Reshiram, Xerneas, Yveltal

(vai avanti)